Logistics | Fulfillment

Fulfillment B2C Là Gì? Và Cách chọn Đối Tác Phù Hợp

Một trong những thách thức lớn nhất của việc phát triển kinh doanh thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) là gì? chính là dịch vụ Fulfillment đơn hàng đáng tin cậy.

GET Express 20/07/2021

fulfillment By GET

Đăng ký nhận tin từ GET Express