Quy Trình Xử Lý Khiếu Nại

Quy trình xử lý, giải quyết sự cố khiếu nại được thực hiên căn cứ vào nguồn gốc lỗi phát sinh.

Sự cố có nguồn gốc từ Khách hàng:

Bưu phẩm bị hư, móp, méo, đổ, rách, không đúng phẩm chất, chất lượng, số lượng, hạn sử dụng như cam kết của người nhận mà bao bì, tem niêm phong vẫn còn nguyên vẹn hoặc sự cố được phát hiện trong quá trình nhân viên bên B chứng kiện việc người nhận kiểm tra/xem nội dung bưu phẩm.

  • Bước 1: Lập biên bản ghi nhận sự cố.

  • Bước 2: Chuyển thông tin sự cố cho bộ phận Chăm sóc khách hàng.

  • Bước 3: Bộ phận Chăm sóc khách hàng thông báo trực tiếp tới khách hàng.

  • Bước 4: GET hoàn trả bưu phẩm cho Khách hàng.

Sự cố có nguồn gốc từ GET Express:

Bưu phẩm bị cướp, mất, hư, móp, đổ, rách, tráo đổi so với bưu phẩm được chấp nhận mà bao bì, tem niêm phong không còn nguyên vẹn hoặc lỗi do nhân viên GET gây ra trong quá trình luân chuyển bưu phẩm cho người nhận.

  • Bước 1: Lập biên bản sự cố.
  • Bước 2: Chuyển thông tin cho bộ phận Chăm sóc khách hàng.
  • Bước 3: Bộ phận Chăm sóc khách hàng thông báo trực tiếp tới Khách hàng.
  • Bước 4: Bên B thẩm định và phản hồi cho Khách hàng kết quả đền bù.
  • Bước 5: Bên B thực hiện đền bù, bồi thường cho Khách hàng theo cam kết, thỏa thuận.